Jezírkové centrum Čeperka | Koupací jezírka
8627

Koupací jezírka

Rozdělení na koupací a okrasná jezírka není úplně šťastné. Proč by koupací jezírka nemohla být krásná neboli okrasná? A proč bychom se nemohli v okrasném jezírku zchladit, ponořit neboli vykoupat? Technologie stavby koupacího a okrasného jezírka se prakticky neliší. Asi jediné v čem je rozdíl je velikost. Okrasná jezírka bývají zpravidla menší a koupací větší. V současné době se můžeme setkat s obchodními názvy: biobazén, ekobazén, koupací biotop, koupací jezírko, přírodní bazén. Všechna tato jezírka slouží ke koupání, ve většině případů využívají filtračních systémů používaných u okrasných a rybochovných jezírek nebo mají původ v bazénové technologii. Ale ne u všech se dočkáme přírodního koupání. Tomu správnému přírodnímu koupání se věnujeme na stránce Koupací biotop.;

Systémy opírající se o vnější filtry s výkonnou UV-C lampou jsou v převzaté technologie určené pro filtraci dimenzovanou na rybochovné nádrže. Vše co protéká lampou např. řasy a sinice, ale i užitečné mikroorganismy, je v lampě spáleno a filtrem zachyceno. Abychom dosáhli čisté vody musíme se smířit s poměrně objemově rozsáhlými filtračními systémy, které zaberou i několik m3, jsou značně finančně nákladné a i jejich provoz není laciný.