Jezírkové centrum Čeperka | Údržba jezírek
8633

Údržba jezírek

Bez údržby to nejde. Krásné a správně fungující jezírko je výsledkem pravidelné údržby. Platí to pro biologickou i externí filtraci. Pokud ponecháme jezírko bez péče, nečistoty se budou hromadit, sedimentovat na dno nebo se usazovat v pobřežních zónách. Jedná se zejména o výkaly ryb, pyl, prach, listí a zbytky rostlin. Pokud nečistoty průběžně neodstraňujeme, jejich množství se pomalu zvětšuje a po čase dojde k zhoršení kvality vody. Platí to i pro jezírka s dnovou vpustí, která nikdy nepracuje stoprocentně a některé nečistoty zůstávají na dně, popř. v mělčinách. K odsávání kalů ze dna a mělčin používáme speciální jezírkové vysavače nebo jsou nabízeny i zařízení na principu tlakové vody – wapka. Odkalujeme dle potřeby, standardní je jarní a podzimní odkalení, lidé nároční na vysokou kvalitu vody mohou odkalovat častěji, ale při častém odkalování vracíme přečištěnou vodu zpět do jezírka. Voda v jezírku je už upravená, zbavená živin a míjelo by se účinkem napustit do jezírka vodu sice čistou (ať už ze studny, vodovodu nebo nádrže na dešťovou vodu), která je plná živin a filtrace by nestíhaly živiny odbourat. Z přebytku živin ve vodě by se rozbujely řasy. Nejméně však odkalujeme alespoň jednou za rok na podzim.

Rostliny v jezírku jsou krásné, působí blahodárně, ale jejich odumřelé části je třeba odstranit. Odumřelé části rostlin nejen, že nevzhledně vypadají, ale také uvolňují do vody živiny, ze kterých se voda kazí. Rostliny využívají ke svému růstu ve vodě rozpuštěné živiny. Voda zbavená živin je průzračná. Abychom zamezili rozkladu odumřelých částí rostlin, musíme je kompletně ostříhat (nejpozději v předjaří). Tím dojde k „odtěžení“ živin ze systému, čímž výrazně přispějeme k udržení správné funkce jezírka a jeho „omlazení“. Rostliny na jaře znovu obrostou. Mezi rostlinami jsou některé výjimky v podzimním řezu. Jedná se o stálezelené druhy (některé ostřice, sítiny, přesličky), které řežeme až po skončení zimy. Při údržbě vodu z jezírka zbytečně nevypouštíme.

Našim zákazníkům s údržbou poradíme, případně ji po dohodě provedeme sami.