Jezírkové centrum Čeperka | Okrasná jezírka
8625

Okrasná jezírka

Zahradní jezírko je pojem, se kterým se  v zahradní architektuře setkáváme velmi často. Již ve středověku obohacovaly jezírka, rybníčky, rybníky, kašny, fontány a další vodní prvky zahrady a parky, především u šlechtických sídel. Dnešní doba s sebou přináší možnosti pro pořízení těchto prvků v každé zahradě. Od malých jezírek a potůčků až po náročná a rozsáhlá vodní díla se zajímavými architektonickými nápady. V celé široké oblasti, kterou bychom mohli nazvat souhrnným pojmem ,,voda v zahradě´´, se předhánějí architekti, zahradníci, bazénáři, výrobci techniky a odborníci v mnoha odvětvích ve snaze vytvořit v zahradách, parcích, soukromých i veřejných prostranstvích vodní díla, která tyto prostory obohatí a zpříjemní. Co vše tato díla pojí je společný cíl – prosperující nádrž s čistou vodou, která je výsledkem dobře fungujícího systému. K tomu, aby jezírko dobře fungovalo, je zapotřebí přiměřená filtrace. Můžeme volit mezi filtrací biologickou, která je organickou součástí nádrže tzv. „kořenová čistička“, nebo externí filtrací, která se opírá zejména o mechanické a fyzikální čištění vody. Na našich stránkách se budeme zabývat především biologickou filtrací. Ve většině případů řešíme kombinaci biologické i mechanické filtrace současně.

Fotografie: Potůček k jezírku z přírodního kamene

stavba jezírka

Potůček z přírodního kamene

Málokdy můžeme v zahradě jezírka napájet z čistého přírodního potůčku, proto jsme nuceni vyřešit problém „stojaté vody“. Každá uměle vytvořená nádrž bez průtoku čerstvé a čisté vody vykazuje určité vlastnosti, pramenící z obsahu živin ve vodě a z materiálů použitých při výstavbě. Při provozu těchto malých biotopů se vyskytují i určité potíže, vyplývající z přirozených vlastností vody, zejména pokud se v ní vyskytují ryby. Je to její zelenání, kalení až hnití. Toto je zcela přirozený proces, při kterém jsou rozpuštěné živiny nejdříve spotřebovány jednobuněčnými řasami vznášejícími se ve vodě. Voda má zelený zákal, který později přechází v hnědavou barvu a často vykazuje i hnilobný zápach. Toto mnozí z nás již zažili při pokusu o zřízení akvária, ve kterém je tento proces obdobný. Co udělá majitel takové nádrže? V polovině léta to již nevydrží a jezírko celé vypustí, vyčistí a napustí čerstvou vodou. Dostane se tak opět na začátek a celý cyklus se opakuje. Naším cílem proto musí být vytvoření vhodné filtrace, která nás živin zbaví nebo alespoň usměrní jejich spotřebování jinými organismy (bakterie, rostliny). K přírodě se snažíme vždy pouze přiblížit a co nejvíce napodobovat její procesy formou kořenového čištění. Můžeme tak hovořit o vyvážených přírodních systémech, často nazývaných biotop. Toto je cesta, kterou jsme se vydali i my.

Biologická filtrace
Konstrukce jezírka s biologickým čištěním musí respektovat pochody probíhající v přírodě. Přirozeným procesem čištění vody v přírodě, zejména tekoucí, je její promývání a zároveň okysličování v břehových partiích s typickými mokřadními porosty. Právě toto je prostor který kolonizují rozličné druhy bakterií a ostatních mikroorganismů, které spotřebovávají a zpřístupňují pro rostliny ve vodě obsažené živiny. Přírodní kamenné a štěrkové partie lze při dnešních technologiích a izolačních postupech s úspěchem realizovat. Takto vybudované břehy jsou navíc velmi vzhledné a při troše zručnosti působí přirozeně. Základním materiálem pro vytvoření vrstvy je praný kačírek (oblázky). Lze přidávat i jiné materiály zejména na bázi zeolitů . Zásadní podmínkou je vytvoření dostatečného objemu porézního substrátu, vhodného pro život mikroorganismů a rostlin. V tomto případě nemůžeme zcela souhlasit s tvrzením, že o výkonu biologické filtrace rozhoduje jen její plocha vztažená k ploše volné vodní hladiny jezírka bez uvedení bližší specifikace o způsobu cirkulace vody, pokud tam vůbec je. Pohonnou jednotkou těchto filtračních systémů jsou výkonná čerpadla s nízkým příkonem, která nahrazují přirozený pohyb vody v břehových partiích.

Fotografie: Porost máty bahenní v biologické filtraci přechází v okolní výsadbu trvalek

Estetické funkce
Jezírka jsou ve většině případů součástí zahradního prostředí, zahradní kompozice. Jako jeden z více prvků této kompozice by měly respektovat zvolený styl. Jezírko by v nás mělo vzbuzovat příjemné pocity. Jestliže první co uvidíme je špatně zadekorovaná a viditelná fólie, hadice a kabely vykukující z pobřežních zón nebo umístěné na dně jezírka, případně plastová víka šachet, výsledek se nedostavil. A to platí u napodobenin přírodního jezírka nebo i u geometrických tvarů nádrží, technické zpracování patří mezi nejdůležitější faktory.

Kámen
K dosažení cíle používáme pro vypracování břehů přírodní materiály, jsou to různé druhy kamene a oblázků. Okolní zahradní výsadka se tímto způsobem plynule spojí s břehy nebo tvoří jasně ohraničený přechod mezi vodou a trávníkem. Výběr kamene patří mezi zásadní rozhodnutí, neboť ne vždy se k sobě hodí betónové obrubníky a bílé valouny, žulový chodník a pískovcové bloky, atd. Měli bychom brát prostor realizace jako celek do kterého, jednotlivé prvky nenásilně zapadají.
Pobřežní a vodní rostliny
Zvolená pobřežní vegetace tvoří samostatnou stránku. Rostliny, se s postupem času rozrůstají a dodají jezírku jeho konečný vzhled v průběhu 2-3 let. Přibližně podobnou dobu se vyvíjí přirozená rovnováha a je do jisté míry úměrná množství, složení a velikosti rostlin. Více rostlin a jejich kořenů – více odčerpaných živin z vody!