Jezírkové centrum Čeperka | Postup při realizaci
8635

Postup při realizaci

Příprava

Základní otázky jsou:

1. Na jakém místě bude jezírko umístěno? K místu realizace se musí dostat výkopová technika a ke konci realizace i elektrický proud.

2. K jakému účelu má jezírko sloužit? Zda se jedná o dekorativní vodní plochu nebo okrasné jezírko s možností koupání. Oboustranná spolupráce s realizátorem od samotné úvahy o zřízení jezírka je prospěšná, neboť ušetří čas i finance při samotné výstavbě. Po ujasnění si těchto dvou bodů připravíme předběžnou kalkulaci a smlouvu, po dohodě i návrh jezírka, popř. dodělání chodníčku, opěrné zídky nebo jiné zpevněné plochy.

Fotografie: Anglická dlažba ze zeleného pískovce
galerie-prirodni_kamen-kamenne-dlazby

Realizace

Tato etapa zahrnuje:

  • Zemní práce: tj. vyhloubení jámy a odvoz zeminy. Tyto činnosti si zařizuje majitel zpravidla sám. My dohlížíme a proměřujeme výkop, aby měl potřebný sklon a výšky. Majitel pozemku má lepší přehled o tom, kdo poblíž vlastní bagr a kam efektivně odvést zeminu.
  • Pokud je to nutné (okolní terén není stabilní, sype se) nebo je to přání zákazníka, zpevňují se boky jezírka a někdy i samotné dno.
  • Zajištění manipulačních ploch, příjezdových komunikací, popř. přípojek elektrické energie a vody.
  • Vyložení jámy geotextílií a vyvaření fólie dle tvaru jezírka.
  • Budování filtrace, instalace čerpadla, zřízení potůčků, fontán, splavů, atd.
  • Osázení rostlinami.
  • Dekorace kamenem, dřevem, po dohodě úprava okolí dle projektu.

 

Fotografie: Upravený výkop vyložený geotextílií a folií
galerie-jezirkove_centrum_ceperka-5