Jezírkové centrum Čeperka | Koupací jezírka
8627

Koupací jezírka

Rozdělení na koupací a okrasná jezírka není úplně šťastné. Proč by koupací jezírka nemohla být krásná neboli okrasná? A proč bychom se nemohli v okrasném jezírku zchladit, ponořit neboli vykoupat? Technologie stavby koupacího a okrasného jezírka se prakticky neliší. Asi jediné v čem je rozdíl je velikost. Okrasná jezírka bývají zpravidla menší a koupací větší. V současné době se můžeme setkat s obchodními názvy: biobazén, ekobazén, koupací biotop, koupací jezírko, přírodní bazén. Všechna tato jezírka slouží ke koupání, ve většině případů využívají filtračních systémů používaných u okrasných a rybochovných jezírek nebo mají původ v bazénové technologii. Ale ne u všech se dočkáme přírodního koupání. Tomu správnému přírodnímu koupání se věnujeme na stránce Koupací biotop.;

Systémy opírající se o vnější filtry s výkonnou UV-C lampou jsou v převzaté technologie určené pro filtraci dimenzovanou na rybochovné nádrže. Vše co protéká lampou např. řasy a sinice, ale i užitečné mikroorganismy, je v lampě spáleno a filtrem zachyceno. Abychom dosáhli čisté vody musíme se smířit s poměrně objemově rozsáhlými filtračními systémy, které zaberou i několik m3, jsou značně finančně nákladné a i jejich provoz není laciný.

Ostatní systémy se více či méně opírají o rostlinný filtr v kombinaci s doplňkovou vnější filtrací sloužící k odkalování dna, mechanicko-biologickému dočišťování vody nebo sběru nečistot z hladiny. Využití širokého spektra malých filtrů dává možnost pružně přizpůsobit volbu filtru místním podmínkám. Rozhodující je umístění filtru nad nebo pod úrovní hladiny vody, dále blízkost stromů, atd. Vlastní způsob výstavby koupacích jezírek v mnohém vychází z technologických postupů a izolačních materiálů při tvorbě jezírek okrasných. Při plánování je třeba klást důraz na jasné zadání komu má nádrž sloužit. Rozdílná konstrukce jezírka bude v rodině s dětmi nebo v případě staršího rodičovského páru. Od těchto předpokladů se odvíjí tvar, objem a hloubka koupací části, vytvoření koupacích mělčin, brouzdališť nebo ploch pro vodní hry a slunění v kombinaci s mělčinami osázenými rostlinstvem.