Jezírkové centrum Čeperka | Stavba jezírka
12

Stavba jezírka

Pokud Jezírkové centrum navštívíte, uvidíte v něm průřez naší činností. Pak již chybí jen málo a stavba jezírka může začít i u Vás doma.

Stavba jezírka

Historie výstavby jezírek firmou Profi-aquarium začíná již v roce 1997. Zabýváme se výstavbou okrasných jezírek, koupacích jezírek a koupacích biotopů, veřejných přírodních koupališť. Velmi rádi pracujeme s přírodním kamenem, proto do naší činnosti zapadají i drobné zahradní stavby, chodníky a zpevněné plochy.

Po vzájemné konzultaci a úvahách o vhodném začlenění nádrže do zahradního prostředí zhotovíme cenovou nabídku. Na základě jejího odsouhlasení připravíme návrh případně podrobnější dokumentaci ke zhotovení díla.

Při prvotních úvahách na téma stavba jezírka je nejdříve nutné zvážit za jakým účelem má být jezírko zhotoveno. Míra zatížení je důležitým hlediskem při výběru filtračního systému. Špatně dopadne jezírko postavené jako okrasné s několika rybami, které po čase přerybníme a navíc překrmujeme.

Díky soustavnému tlaku a hanění biologické – rostlinné filtrace si dovolíme poznámku k externím filtrům. I externí filtr se dokáže zacpat a ne každý má dostatek prostředků na zhotovení „dokonalé“ plně automatické sestavy. Jak u externích, tak i u rostlinných filtrů platí, že pravidelná péče a čištění je základem úspěchu. Ať chceme nebo ne, přeci jenom pracujeme s živou přírodou a tomu je třeba se přizpůsobit.

Stavba jezírka

Samostatnou kapitolu pak tvoří koupaní v jezírkách. Zde je opět důležitá úvaha o zarybnění, které ruku v ruce nese potřebu externí filtrace. Je na každém jak se rozhodne. Jestli si zvolí koupací jezírko „nadupané“ technikou nebo přírodní biotop s rostlinnou filtrací.

O jezírkách se více dozvíte na našich firemních stránkách www.profi-aquarium.cz